groep 3 ochtend

16 juin 2014

les 11 juni

Beste ouders,

Er waren maar heel weinig kinderen en we zijn samen met de kinderen van de groep van Marieleen naar le quai Braly geweest. Daar hebben de kinderen verschillende opdrachten gedaan. We hebben leuke foto's gemaakt waarvan een hier:

 

IMG_2670

Het huiswerk:

Kies een sprookje en maak er een stripverhaaltje van in 6 plaatjes.

Groet, Eline

Posté par evdv à 09:22 - Commentaires [0] - Permalien [#]


15 mai 2014

lessen mei 7&14

Beste ouders,

Het is waar, ik ben de laatste tijd niet erg trouw met het schrijven van het blog...

Het huiswerk staat elke week wel genoteerd in de mappen en omdat ik in de lessen te maken heb met verschillende niveau's binnen een niveaugroep is het huiswerk ook vaak aangepast aan wat de kinderen aangeboden hebben gekregen in de lessen en dus niet voor iedereen gelijk.

Het huiswerk voor de volgende week is het leren van dicteewoorden. Groep 3 heeft woorden gekregen waarbij er meerdere mmedeklinkers elkaar opvolgen; bijv. markt, start etc.

De kinderen van groep 4 heeft woorden gekregen met verschillende spellingsregels: eer, oor, eur woorden: veer, woorden eindigend op een klinker: la, woorden die eindigen op een t klank: paard, middenstukjes, woorden met -cht.

Deze woorden heb ik aan geboden ter voorbereiding van een spelling CITO toets.

We zijn bezig met het thema piraat waarbij de kinderen van groep 4 activiteiten voorbereiden en aanbieden aan de kinderen van groep 3.

Met groep 3 zijn we bezig in boekje 7. Ze kennen nu alle letters en het vlot lezen wordt steeds belangrijker.

In deze kern leert uw kind:

Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank

Alle letters compleet

In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

Schatgraven

In kern 7 komen vooral de sch-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng (ring). Bovendien maken kinderen al kennis met woorden met 2 medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern hoofdletters.
Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip.

Nog niet altijd verbeteren

Kinderen zijn ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch zullen kinderen nog niet alle woorden foutloos schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook onder de knie te hebben. Zo kan het kind al snel woorden lezen met de letter –d- achteraan. Maar het foutloos schrijven van woorden als ‘heb’ en ‘had’ is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet meer helemaal parallel lopen. Als uw kind toch woorden schrijft waar spelfouten in zitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.

Groep 4 heeft geholpen een woordenschattafel te maken van de verschillende piratenspullen die de kinderen hebben meegenomen.

photo 2

 Hartelijke groet, Eline

Posté par evdv à 18:18 - Commentaires [0] - Permalien [#]

01 avril 2014

26 maart

Beste ouders,

Het leeskussenproject was een succes. Ons doel was de voorleeskinderen een succeservaring te laten beleven en we kunnen zeggen dat dit gelukt is. De kinderen van groep 3 zijn bezig in boekje 6.

In deze kern leert uw kind:

Letters: g - ui - au - f - ei
Woorden: geit, pauw, duif, ei

Alle letters compleet

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Begrijpend lezen

Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen.

Een oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een tekening. Uw kind krijgt bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt. Het kan kiezen uit de volgende zinnen: (a) rik loopt naar de bus. (b) rik zit in de bus. (c) de mus zit bij de paal. (d) ik zie een paal bij de bus. Bij zo'n oefening moet het kind de zin begrijpen om het juiste plaatje te kunnen selecteren.

Met groep 4 hebben weer de kabouternamen herhaald. Het is nu zaak dat de kinderen de kabouternamen (ame) herkennen (enne) in de woorden.Dit moet een automatisme worden en we moeten dus nog heel veel oefenen.

Huiswerk:

Groep 3: woorden :0( of :0) invullen/aanvullen

Boekje 6 blz. 11, 12, 13, 14

Groep 4: woorden :0( of :0) invullen/aanvullen

Spelling blz. 35/36 oefening 2.

Tot woensdag, Groet, Eline

 

Posté par evdv à 14:49 - Commentaires [0] - Permalien [#]

07 mars 2014

5 maart

Beste ouders,

Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. De kinderen hadden in ieder geval mooie verhalen!

We zijn de les begonnen met een gesprek waarbij ik zoals altijd een aantal woorden behandel die de kinderen aanbrengen in dit gesprek. Deze keer stonden er heel wat landen op het bord.

Het grootste deel van de les is besteed aan de citotoets woordenschat. Dit is een toets die de woordenschat van de kinderen in kaart brengt en ik moet eerlijk zeggen dat ik de toets pittig vind. Elk jaar is de uitkomst zeer matig. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat de kinderen niet in Nederland opgroeien, niet elke dag ondergedompeld zijn in de Nederlandse taal. De woorden die getest worden zijn de woorden waarmee de kinderen in het basisonderwijs mee in aanraking zouden moeten zijn gekomen maar helaas, ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik dit doel niet kan halen...Vaak is de basiswoordenschat, de beginsituatie, al te "zwak". 

De toets is gebaseerd op 15.000 woorden aangeboden aan leerlingen in het basisonderwijs (een publicatie van Schrooten en Vermeer, 1994). Deze publicatie is een descriptieve woordenlijst die een beeld geeft van het mondelinge en schriftelijke taalaanbod op school aan vier- tot 12jarige leerlingen. Het is dus mijn verantwoordelijkheid...maar 3 uur Nederlands per week...

Goed, ik zal het onderwerp woordenschat weer aankaarten in onze pedagogische teamvergadering.

Ik heb de toetsen nagekeken. Geen van de kinderen heeft een hond. In ieder geval niet een hond die kwispelt want geen van de kinderen heeft het woord kwispelen gevonden. Niemand bergt op...opbergen was voor de kinderen de skilift die omhoog gaat...natuurlijk na een skivakantie...

Een vent, een schurk...wat is dat? Plaksel vonden ze eerder plakband dan lijm en een venster was alles behalve een raam. Dit zijn maar een paar voorbeelden die het gevraagde niveau van deze toets illustreren.

Verder is de norm heel streng. Ik daarom de wat abstracte cijfergeving van A,B,C,D omgerekend in een cijfer van 1-10 zoals de meeste van jullie kennen van vroeger op school.

Groep 3 moet volgende week nog het tweede deel van de toets doen en ik kan daarom nog niet het gemiddelde van groep 3 geven.

Uitslag van groep 4 Cito woordenschat 2014:

Het gemiddelde is een E en als cijfer een 4,5.

De hoogste score was een D en als cijfer een 6

De laagste een E en als cijfer een 3

Niet alle kinderen hadden hun kwartetkaarten gemaakt. Degenen die ze wel bij zich hadden hadden echt prachtige kaarten. Volgende week gaan we ermee spelen.

Huiswerk.

De kinderen hebben een lijst woorden opgeschreven die ze moeten leren. Woensdag krijgen ze een dictee.

Verder schrijfpapier in de mappen en de boekverslagen als die nog niet zijn ingeleverd.

Woensdag 26 maart organiseren we een leeskussenproject waarbij de kinderen voorlezen aan een kind uit een lagere groep. Het zou handig zijn als de kinderen het gelezen boek dan bij zich hebben. U kunt het boek al meenemen en ik kan het in de klas bewaren. Zo kunnen we in de klas al een beetje oefenen met voorlezen.

Een hele fijne week, groet, Eline

 

Posté par evdv à 12:14 - Commentaires [0] - Permalien [#]

14 février 2014

12 februari

Beste ouders

 

De laatste les voor de vakantie was geen feestles…integendeel…

Ik heb de eerste Citotoets afgenomen. Dit was de spellingtoets SVS.

Tot het einde van het jaar volgen nog de CITOtoetsen: leestempo/leestechniek, woordenschat, begrijpend lezen en een tweede spellingtoets.

 

Het valt voor de kinderen en voor mij niet mee een toets af te nemen in een combinatiegroep omdat de kinderen die niet worden getoetst zelfstandig moeten werken. Dit vraag veel discipline van ze maar ze hebben het heel goed gedaan.

 

Ik heb de toetsten inmiddels nagekeken en geanalyseerd. De resultaten zijn harde cijfers die elk jaar weer voor teleurstelling zorgen. Ik ben er inmiddels wel aan gewend en we moeten ze ook bekijken in het kader van dit onderwijs. De resultaten zijn gebaseerd op de gemiddelden van Nederlandse kinderen op Nederlandse scholen waar ze elke dag spelling krijgen en waar ze elke dag Nederlands horen en spreken.

 

De citscores van uw kind vind u terug op het schoolrapport. De cijfers worden weergegeven in een letter van A (heel goed) tot E (slecht)

We moeten ook di teen beetje relativeren omdat de marges vrij streng zijn.

Dit kunt u zien in gemiddelde scores hieronder :

 

De gemiddelde score van groep 3 ochtend- en middaggroep:

 

16/40 dus een 4/10=E

Hoogste score: 36/40 dus een 9/10 = B

Laagste score: 4/40 dus een 1/10 =E

 

De gemiddelde score van groep 4 ochtend- en middaggroep:

 

19/33 dus een 5,8/10=E maar een D voor allochtone kinderen op een Nederlandse school in Nederland.

Hoogste score: 28/33 dus een 8,5 = C

Laagste score: 10/33 dus een 3 = E

 

Na een foutenanalyse blijkt dat de kinderen van groep 3 nog veel fouten maken met de lange en de korte klinkers. Ook de klinkers eu, oe, ou, ui zijn nog moeilijk. Ze horen ze wel maar weten nog niet de juiste klinker erbij te plaatsen.

Veel fouten worden gemaakt met de e-i-u-ee-ie. Deze klinkers halen de meeste kinderen nog altijd in de war.

Ook zie ik veel franse fouten: clocke ipv klok, can ipv kan, verve ipv verf.

 

Probeer regelmatig met uw kind te oefenen. Maak er een spelletje van.

Ik ga na de vakantie met dictees beginnen waarbij we elk dictee gaan oefenen met een specifieke klank.

 

Groep 4 maakt veel fouten met woorden die eindigen op aai, ooi en oei.

Ook de ng/nk is nog moeilijk.

Veder woorden die beginnen met be, ge, ver, en eindigen op –el en –er.

Verkleinwoorden en samengestelde woorden met twee gelijke medeklinkers: melkkan, muisstil.

 

Huiswerk

 

De kinderen hebben een boekenkaart meegekregen. Ze kiezen zelf een boek dat ze willen lezen en vullen de boekenkaart in.

Het zou fijn zijn als de kinderen het boek kunnen meenemen want we gaan daar nog een leeskussenprojekt mee doen. Dan gaan ze voorlezen aan een ander kind uit een lagere groep.

 

Kwartetspel dieren.

Ieder kind maakt vier kwartetkaarten van een diersoort. Voor de ochtendgroep vindt u hieronder de verdeling:

 

Mila: Roofdieren

Ella: Huisdieren

Nicolas: Reptielen

Eva: Graseters

Noor: Knaagdieren

Sofia: Vogels

Adélaïde: Vissen

 

Maak de kaarten op stevig wit karton. Voor de middaggroep heb ik de kinderen karton meegegeven (vond ik tussen de mappen die worden weggegooid)

 

 

Huisdieren

 

 

IMG_0115

 

 

 

Poes

 

 

Hond

 

 

Hamster

 

 

Goudvis

 

 

 

Een hele fijne vakantie en tot 5 maart !

Groet, Eline

 

Posté par evdv à 10:53 - Commentaires [0] - Permalien [#]


05 février 2014

5 februari

Beste ouders,

Ik moest onverhoopt weg...slepende zaken mbt het Institut Néerlandais. Dit is nu afgesloten en het boek is voorgoed dicht...

Hierdoor heb de kinderen in de goede handen van Francina, Anouchka en Marieleen moeten achterlaten en ik heb de les pas na de pauze weer kunnen oppakken. Geen nood, de kinderen van groep 3 hebben goed doorgewerkt en de lesstof behandeld met Francina. De kinderen van groep 4 hebben een boekje gemaakt over dieren ons thema. Dank aan mijn fijne en lieve collega's!

Hieronder schrijf ik het lesverslag zoals ik het had voorbereid.

Groep 3

De letters L als laatste letter van het woord. Dit is bij een woord als bijl best wel lastig omdat de ij anders klinkt. Je hoort een è maar je schrijft een ij.

Ik heb de kinderen laten voelen dat je het niet anders kunt uitspreken als je het hele woord leest.

We hebben ook de ou geleerd. Het kernwoord daarbij is hout. Ik noem deze ou een ootje ou want er bestaat ook een aatje au. En hoe weet je nu of het een ootje of een aatje ou/au is? Dat moet je leren, uit je hoofd.

Ook hebben we de ie behandeld. Een verzameling maken van woorden met een ie. De woorden waar je een ie hoort omcirkelen, de woorden met een ie lezen.

Het huiswerk voor groep 3

Maken uit boekje 5: blz. 21, 22 en 23

Groep 4

De kabouternamen van de Abbekaart (achter in het spellingschrift) terugvinden in woorden zowel visueel als auditief.

Introductie van de Abe kaart. Ik heb de kinderen de kabouternamen van de Abekaart laten lezen. Dat is best verwarrend want er staat een a maar in de naam zeg je aa want er staat maar een b en daarna een e: a-b-e

Ik heb de kinderen zinnen laten horen waarin steeds 2 Abekaart namen inzaten die zij moesten vinden. Ze zagen dus niet de zinnen.

Bijvoorbeeld: Wij willen een huis maken om in te wonen.

Dit was in het begin moeilijk omdat ik in elke zin ook een Abbekaartwoord gebruikte.

En toen was er een kindje die zei: Nu snap ik waarom je het steeds over lange en korte klinkers hebt. Die moet je eerst kunnen anders weet je niet bij welke kabouternamen ze horen. "Yes", dacht ik, het lukt !!! en ik kon het kind wel in de lucht gooien van blijdschap!

Verder hebben de kinder rijmwoorden moeten maken met de au en de ou.

Huiswerk goep 4

Maken uit je spellingschrift: Blz. 8 oef. 3, blz. 11 oef. 2+3

Verder gaan we een kwartetspel maken van diersoorten. Kunnen de kinderen plaatjes meeenemen van: knaagdieren, graseters, huisdieren, roofdieren, schelpdieren, vissen, vogels, jonge dieren etc.

De kinderen krijgen allemaal een diersoort voor hun rekening. Had ik deze ochtend willen verdelen maar ben er niet aan toegekomen.

Veel groeten, Eline

Posté par evdv à 21:44 - Commentaires [0] - Permalien [#]

29 janvier 2014

29 januari

Beste ouders,

Met groep 3 heb ik boekje 4 afgerond en ik heb met de kinderen een testje gedaan om te checken of de kinderen de stof beheersen. Dit gaat goed. Over het algemeen horen de kinderen steeds beter de klanken in de woorden en ze herkennen de  klanken steeds beter visueel. Wel merk ik dat bij een aantal dat de letters nog steeds stuk voor stuk moeten worden gespeld. Voor veel woorden die vaak voorkomen zou dit niet meer mogen. Woorden als de, het, een, in, op en alle modelwoorden moeten de kinderen eigenlijk in een oogopslag herkennen.

We zijn met kern 5 begonnen.

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur.
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter....(we lopen een beetje achter).

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatstgeleerde woorden en letters.

Uw kind kent nu bijna alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek alle eenvoudige boekjes lenen. De kinderbieb is nu nog een chaos maar daar wordt aan gewerkt. De boeken zijn , indien mogelijk, ingedeeld aan de hand van een codering. Boeken voor beginnende lezers krijgen altijd een E-aanduiding op de rug, gevolgd door het AVI-niveau (Start, M3, E3 of M4). Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit!

Huiswerk groep 3: maken t/m blz. 8 in boekje 5.

Nog een tip voor thuis:

Uw kind kent al zoveel letters dat u Scrabble kunt spelen. Spreek met de spelers af dat ze alleen die letters mogen gebruiken die uw kind kent. De c - f - g - l - q - x worden daarom uit de doos gehaald.
De jeugdversie van Scrabble heeft lettersteentjes met de afbeelding van de kleine letter. Als u deze versie van het spel speelt, gebruik dan de kant van het speelbord die niet voorgedrukt is met plaatjes en woorden. Zo heeft uw kind alle ruimte om woorden te leggen die het zelf kan maken.

Groep 4

Met groep 4 hebben we weer geoefend met de kabouternamen en ik vraag de kinderen meer en meer zelfstandig kabouternamen te herkennen in woorden, naar klank en terug vanuit het geschreven woord. Dat gaat prima maar nu vergeten de kinderen weer andere regels zoals de d aan het eind van het woord. Je moet het even langer maken en dan hoor je het.

Ook hebben we oefeningen gedaan met ig en lijk woorden.

We hebben het thema vroeger afgerond en we gaan het nu over dieren hebben.

De bedoeling is dat we een soort boekje gaan maken met allerlei diersoorten: roofdieren, knaagdieren, vogels, vissen etc.

huiswerk groep 4:

spelling blz. 23 maken.

Zoveel mogelijk plaatjes van dieren meenemen.

Drie regels schrijven over een dier naar keuze.

Vriendelijke Groet, Eline

 

Posté par evdv à 21:56 - Commentaires [0] - Permalien [#]

22 janvier 2014

22 januari

Beste ouders,

We hebben aan de hand van de babyfoto's gepraat over vroeger en hoe lang het geleden is.

Daarna hebben we gepraat over ouder worden. Eerst was je in de buik, toen werd je geboren en dan was je ineens nul terwijl je al 9 maanden leefde in je mama's buik...dat is niet eerlijk...zeiden de kinderen...

Daarna ging ons gesprek over oma's en opa's. Beleven die ook avonturen of zijn ze daar te oud voor?

Ik hoorde verhalen over oma's die sporten en dan heel erg zweten en oma's die hutten bouwen.

Ik heb een verhaal gelezen over een oma die op pad ging met haar kleinkinderen en een spel deed met een dobbelsteen die de richting bepaalde. Zo verdwaalde ze maar alles kwam goed toen een boer ze met z'n tractor weer thuisbracht.

we hebben naar een kijkplaat gekeken en de acties benoemd in de eerste persoon enkelvoud en in de derde persoon: ik kijk; de jongen kijkt. En de kinderen ontdekte zo de t achter de stam.

Met goep 3 hebben we de u gedaan en de meesten hebben boekje 4 uit. Volgende week doen we de controletaak. Dit moeten de kinderen niet thuis doen want ik stel ze specifieke vragen. Aan de hand van de cotroletaak kan ik zien of het kind de stof beheerst.

Huiswerk groep 3:

Verzameling van doedingen in huis in de eerste en derde persoon: Ik kook; papa kookt

Met groep 4 zijn we verder gegaan met de kabouternamen. Fijn te zien dat ze nu zonder probleem koffer goed schrijven omdat de kabouter offe erin zit.

Dit zal moeilijker gaan wanneer we met de andere kabouternamen beginnen: ofe, ine, ape etc.

Ik blijf dus nog even bij de dubbele medeklinkernamen...

We hebben een woordkast gemaakt over woorden van vroeger en nu in school.

Ook hebbenn we woorden met au en ou gedaan. En we hebben de regel herhaald van woorden met een -ig of een -lijk aan het eind. Klinkt als ug maar je schrijft ig.

Huiswerk groep 4:

Woorden leren uit de oefening op blz. 20 uit het spellingschrift

Maken: oefening 2 blz. 22

 

Een fijne week,

groet, Eline

En...een nieuwjaarskaartje

Image

Posté par evdv à 23:10 - Commentaires [0] - Permalien [#]

16 janvier 2014

15 januari 2014

Beste ouders

We zijn van start gegaan en voor de kinderen is er niet veel veranderd: zelfde juf, zelfde lokaal, zelfde groep met dezelfde kinderen. Wel vroegen de kinderen waarom er zoveel tafels en dozen in het lokaal staan en waarom de deur naar de grote zaal dicht is en we pauze houden in de gang. Ik heb ze uitgelegd dat de school nu niet meer het Institut Néerlandais heet maar "De Nederlandse School in Parijs" en dat de "baas" van de school veranderd is. Dat bleek genoeg uitleg voor ze te zijn.

Groep 3

De meeste kinderen zijn nu bezig in boekje 4. In dit boekje leert uw kind het volgende:

Letters: h - w - o - a - u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook ‘het bos’ kan als thema gekozen worden.

In deze kern leert uw kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: 'loopt', 'maakt' en 'rent'. U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel hoe knap u dat vindt.

Uw kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven! Het eerste spel bij 'Samen bezig zijn’ ondersteunt de laatste functie van lezen en schrijven.

Ik heb in deze les aandacht besteed aan het verschil tussen de W en de V. Dat is voor de meeste van de kinderen moeilijk te horen en ik heb ze het daarom laten voelen. Als je een w zegt en je hand vlak voor je mond houdt voel je geen lucht uit je mond komen en bij de v wel.

Huiswerk is voor alle kinderen anders omdat de kinderen niet allemaal gelijk lopen en ik ze niet teveel huiswerk wil meegeven. Het huiswerk staat in de map.

Groep 4

De kinderen van groep 4 hebben een spellingsboek van me gekregen. We zijn begonnen op blz. 16. Als u dit ziet vraagt u zich waarschijnlijk af wat dit allemaal is...kabouternamen...

Het is een manier om de kinderen meervouden te leren schrijven waarbij er een medeklinkervedubbeling is. De kabouternamen zijn tussenstukjes die je in woorden zoals "zonnen" kunt terughoren: de kabouternaam "onne".

Later krijgen ze nog meer kabouternamen maar dan met de lange klinkers waar er dus een klinker wordt weggelaten: bomen: de kabouternaam "ome" is daar in terug te horen.

Dit is een aanpak waarbij het kind auditief leert en het visueel kan vertalen.

We zijn ook bezig met het thema vroeger. We lezen stukjes tekst en daarin maken de kinderen kennis met de verleden tijd. Ik zal dit thema de komende weken verder uitbouwen en er een woordenschat aankoppelen.

Huiswerk:

Blz. 19 uit het spellingschrift en een babyfoto meenemen.

Tot volgende week,

Eline

 

Posté par evdv à 10:27 - Commentaires [0] - Permalien [#]

21 octobre 2013

les 16 oktober

Beste ouders,

De laatste les voor de herfstvakantie is goed verlopen. De kinderen waren opvallend geconcentreerd en gemotiveerd!

Bij groep 3 lag de nadruk op de ui en de eu. Ik geef de kinderen als ezelsbruggetje voor de eu: Als je een botsing hebt met de auto zit er een deuk in je auto en dan komt de politie: e-u-e-u-e-u-e-u

Voor de ui: Eerst heb je een glas drinken; dat is de u, dan een rietje; dat is de i en dan kun je zuigen.


Woorden: thema lichaam: stukje sesamstraat gekeken waarin Iniemienie en Tommie doktertje spelen met Frank. Ze ontdekken de knokkels, ruggegraat, adamsappel bij Frank.

Groep 4 heeft een uitstekend diktee geleverd! Het zijn de dreunwoorden die niet worden geschreven zoals ze klinken en daarom zijn ze moeilijk.

Het onderwerp van vandaag was de -ng en de -nk.

Huiswerk:

goep 3&4:

boekje lezen en een leesverslag maken. Het werkblad voor het leesverslag zit in de map bij lezen.

Plaatjes zoeken bij de woorden. Mag je ook tekenen.

Fijne vakantie!

Eline

Posté par evdv à 12:53 - Commentaires [0] - Permalien [#]